Besiktning inför nyttjanderättsavtal för uteplatser

 

 

På årsstämman 2022 beslutades det om att införa avtal för nyttjanderätt av uteplatserna. Detta för att motverka oklarheter som råder angående vilken mark som tillhör lägenheterna på markplan, samt vilka rättigheter och skyldigheter boendena har när de nyttjar sina uteplatser. Genom avtal formaliserar vi det nyttjande som redan sker.

Det sista steget som krävs innan vi kan teckna avtalet är att styrelsen gör en okulär besiktning av din uteplats. Två styrelsemedlemmar kommer hem till dig och tittar hur det ser ut på din uteplats och antecknar eventuella speciella omständigheter i kommentarsfältet i avtalet. Det kan till exempel vara att vissa träd, häckar och staket som även fortsättningsvis faller under föreningens ansvar.

I anslutning till besiktningen undertecknas avtalet av bostadsrättshavaren och representanter av styrelsen. Alla ägare till bostadsrätten behöver skriva på kontraktet.

Besiktningen är inget man behöver oroa sig för. Eftersom alla uteplatser ser olika ut så behöver vi titta på varje enkild för att klarlägga vilken utrustning (staket, häckar, träd…) föreningen ansvarar för och vad som boende förväntas ta hand om själv. När styrelsen hälsar på finns det också möjlighet att ställa frågor om avtalet

Du kan boka besöket när det passar dig genom att logga in på realnode.se och gå till “boka tider” i menyn till vänster. Under “Besiktning av uteplats” hittar du tillgängliga tider och kan boka. Om du inte är bekväm med att använda plattformen så går det bra att kontakta styrelsen via mail (kansli@runbygardar.se).