Avslutade projekt

Brf Runby Gårdar jobbar kontinuerligt med underhåll och moderninsering av föreningens tillgångar. 

Se nedan avslutade projekt

2023 - Lagning och putsning av socklar tvättstugebyggnader

2023 - Målning av tvättstugebyggnader och carports 

2022 - Installation av 27 laddplatser och förberett infrastruktur för 85 platser

2022 - Energideklaration. Ny klacificering energiklass B

2022 - Upprustning av lila gården

2022 - Filmning av föreningens stammar

2021 - Omläggning av samtliga tak

2020 - Målning och reparation av samtliga vita staket

2020 - Installation av ny låssystem med porttelefon och nyckeltaggar

2019 - Renovering av förenigens hissar

2019 - Gruppavtal för bredband och digital TV

2018 - Renovering av samtliga soprum. Påbörjad kompostering av matavfall.

2018 - Radonmätning

2018 - Asfalterad gångväg längst Bromsbodavägen

2017 - Ny lekplats

2016 - Installation av bergvärmesystem

2015 - Fönsterrenovering

2013 - Renovering och skapande av gemensamma lokaler

2012 - Renovering av tvättstugor