Styrelsen

Styrelsen 2023/24

Vår vision som genomsyrar allt vårt arbete är att till lägsta möjliga kostnad kunna erbjuda en god service för både våra bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.

Styrelsen består av 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant

Ordförande: Vaida Bauzinskaite
Vice ordförande: Alexander Grönblad
Sekreterare: Nicky Wahlström

Ledamöter:
Bengt-Åke Forselius
Toni Leinonen
Anton Löved

Suppleanter:
Mephara Shahbaz

Valberedningen består av:
Ralph Westphalen
Sandra Sabel