Nycklar, Taggar & Portelefon

Nycklar & Nyckeltaggar till föreningen

Vid köp av bostad i föreningen ska tidigare ägare lämna över alla nycklar som tillhör lägenheten. Du ansvarar själv för dina nycklar och att ta hand om dessa. Vid förlust av nycklar bekostar du själv nya och eventuell hjälp från låssmed.

Vid inflytt får varje bostadsrättsinnehavare tre nyckeltaggar (röd, grön och gul) som används inom föreningen. Din nyckeltagg öppnar tvättstuga, förråd, soprum, grovsoprummet samt porten till trapphuset på din gård. Din nyckeltagg används även för att boka tid i tvättstugan och dörrarna till bastu, snickeri och gym. 3 st taggar ska också överlämnas till ny boende vid försäljning, om det fattas taggar ska nya beställas innan överlämning av lägenheten.

Vid hyra av övernattningslägenhet eller styrelserum så får du nycklar av ansvarig styrelsemedlem inför tillträdet.

Om ni behöver fler nyckeltaggar

Om ni är fler i familjen och behöver fler nyckeltaggar kan ni kontakta Renew Service. Varje extra nyckeltagg kostar en liten summa och ska lämnas tillbaka vid utflytt från föreningen. OBS! föreningen debiterar en avgift på 390 Kr per ny tagg. 

OBS! Det är viktigt att ni meddelar oss snarast om ni har tappat bort en tagg så vi kan inaktivera den på taggar@runbygardar.se

Ta dig in i gemensamma trapphus

Med din nyckeltagg kommer du in i de gemensamma trapphusen på din gård, men du kommer inte in i trapphusen på de andra gårdarna. Inom föreningen så tillämpar vi ej portkod, du måste därför ringa på hos den du ska besöka genom den elektroniska porttelefonen.

Om föreningen behöver tillträde till din bostad

Om föreningen behöver tillträde till din lägenhet för ex. renovering och du inte är hemma, finns en cylinder i din ytterdörr att lägga nyckeln i. Vid dessa tillfällen får du information om detta i god tid. Det finns inga huvudnycklar som går till lägenheterna.

För beställning av nya taggar eller ändring av portelefon så kontakta oss på taggar@runbygardar.se direkt.