Parkering & Parkeringsplatser

Laddplatser finns här

Brf-Runby-Gårdar-laddplatser.png

 

 

Parkering för medlemmar

Är du i behov av en parkeringsplats till din personbil? Eller vill du byta den plats du redan har?
Fyll då i formuläret och lämna eller skicka in en blankett till kansliet, så blir du kontaktad så snart vi har en plats att erbjuda dig. Inom området finns följande alternativ:

Här får du tillgång till parkeringsblanketten.

Prislista för parkeringsplatser

Parkeringstyp Kostnad/Månad Status
P-Plats Utomhus 220 kr (från 2024: 350 kr) Lediga plater finns
Carport Öppen 370 kr (från 2024: 500 kr) Väntelista
Carport med Grind eller El (till motorvärmare) 440 kr (från 2024: 600 kr) Väntelista
Carport med Grind och El (till motorvärmare) 500 kr (från 2024: 700 kr) Väntelista
Plats med laddning Ovan pris + 100 kr för laddbox & 1, 70kr/kWh Väntelista

Mail: parkering@runbygardar.se

Parkeringsplatser med laddbox

Under maj 2022 har föreningen installerat infrastruktur för 80 laddboxar på föreningens parkeringsplatser.

Det som har installerats är tomma skal som vid behov kan kompletteras med innehåll som möjliggör laddning. För den som vill ha möjlighet att ladda och har en p-plats där ingen infrastruktur installeras räknar vi med att ett byte av p-plats (likvärdig) kan ske med någon som inte har behov att ladda.

Debitering sker endast vid installation av funktionell laddbox, ingen extra debitering sker för de p-platser som endast försetts med infrastruktur.

Anmäl ditt intresse av att hyra laddbox och möjlighet att ladda till laddplats@runbygardar.se eller med ett meddelande i föreningens brevlåda vid kansliet på Lövstavägen 64. Intresseanmälan ska innehålla namn, adress, lägenhetsnummer, nummer på parkeringsplats samt önskad tidpunkt för start av hyran.

Parkeringsförbud inom området

Inom området gäller generellt parkeringsförbud. Det är endast tillåtet att korttidsparkera för i och urlastning. Vid bommarna får man lasta i och ur under max 6 minuter och vid portarna inne på området, max 15 minuter.

Gästparkering

Vid Runby Högstadieskola och Röda Gården finns en av föreningens parkeringar. Där finns avgiftsbelagd gästparkering.