Gemensamma Utrymmen

Lokaler och boendeförmåner

Alla boende i Brf Runby Gårdar har möjlighet att använda de gemensamhetslokaler som finns på vårt område. Lokalerna, som ligger i anslutning till tvättstugorna på respektive gård, har olika funktioner. Här finns:

Separat kostnad för Gym, Bastu & Snickeriverkstad

För att använda gym, bastu och snickeriverkstaden behöver du teckna ett abonnemang. När du gjort det så kommer du kunna öppna dörrarna till dessa lokaler med din vanliga tagg.

Ett abonnemang kostar 200kr per månad/hushåll. Detta kan eventuellt komma att justeras (minskas eller höjas) senare när vi vet vad drifts- och underhållskostnaderna för lokalerna faktiskt är. För att teckna abonnemang för gym, bastu & snickeriverkstad så kontaktar du Renew Service.

Det är 1 månads uppsägningstid av abonnemang.

Hyra Styrelserum & Övernattningslägenhet

Övernattningslägenheten och styrelserummet hyr du per tillfälle.
Kostnaden för övernattningslägenheten är 350 kr/dygn och för styrelserummet 200 kr/dygn.
För att hyra styrelserum och övernattningslägenheten så skickar du en bokningsförfrågan via www.realnode.se
Här finns en manual om stegen man gör för att boka. Boka Tid Manual

Vid frågor, kontakta bokning@runbygardar.se 

 

Du ansvarar för att lokalen återlämnas i det skick som den var innan du hyrde den. Vid skador eller stöld är du återbetalningsskyldig.