Pågående Projekt

Styrelsen jobbar kontinuerligt med underhåll och modernisering av föreningens byggnader andra områden. Läs nedan om planerade och pågående projekt.

Gemensam el med individuell mätning (IMD)

Föreningen anlitat Moveco AB för att utföra implementering av projektet under 2024.

Nyttjanderättsavtal för uteplatser

Styrelsen har påbörjat inventering av uteplatser inför signering av nyttjanderättsavtal. 

Kompletterande radonmätningar

Vid tidigare radonmätning i föreningen har det framkommit några avvikelser. Av den anledning kommer kompletterande mätningar att utföras under vinter. Styrelsen kommer att kontakta de beröra boende under hösten 2023.

Förstudie till upprustning av inglasade balkonger

Styrelsen jobbar med förstudie för renovering av inglasade balkonger. Samtliga inglasade balkonger är i behov av underhåll och styrelsen jobbar med att ta fram de bästa arbetssätt för att utföra detta innan 2028.