Mäklarinformation

Välkommen till vår informationssida för mäklare, här finns grundläggande information om vår förening. För ytterligare information ber vi dig kontakta kansli@runbygardar.se.

Observera att korrektheten eller tillförlitligheten av den information och dokument som görs tillgängliga på den här sidan inte på något sätt kan garanteras av föreningen. I den mån någon mäklare, säljare eller köpare helt eller delvis lägger någon vikt vid informationen eller dokumenten måste den eller dessa i varje enskilt fall verifieras av parterna.

Taggar
Det ska finnas 3st taggar (Gul, Röd, Grön) som ska följa med köpet. I fall det fattas taggar ska den som överlämnar lägenheten beställa en ny tagg som kostar 200:-.

Internet 
Föreningen har ett gruppavtal hos ComHem. I avgiften ingår bredband och basutbudet av tv-kanaler.

Föreningens omfattning
Brf Runby Gårdar äger marken och alla byggnader som finns på de sex gårdar som finns i föreningen. Föreningen består av 216 bostäder.

Uteplatser
Blankett för uteplatser ska fyllas i av köparen. Säljaren har ett överlåtelse avtal som ska följa med köpet och skrivas under. Den redogör den boendes ansvar för uteplatser. Om köparen nekar ska detta anmälas till styrelsen innan köpet på styrelsen@runbygardar.se

Parkering
Vid varje gård finns parkeringsplatser. Vi har både uteplatser, plats med tak samt plats med grind. Vissa platser har även el. Kösystem tillämpas.

Föreningslokaler
På gårdarna finns ett förråd till varje bostad, tvättstugor och cykelförråd.
Gym, bastu, snickeri, styrelserum och en övernattningslägenhet finns i föreningen.

Cykelförvaring
Varje gård har cykelförvaring i samband med förråd.

Förråd
Varje bostad har ett eget förråd.

Grovsopor
Föreningen har soprum för hushållsavfall och grovsopor med källsortering.

Handläggningstid vid överlåtelse
Ca 1 månad.

Husens färdigställande
Våra sex gårdar färdigställdes under 1984.

Hushållsel
Sköts av enskild bostadsägare. Avtal med E-On för elnät.

In- och utträdesansökan
Skickas till förvaltaren Renew Service.

Juridisk person
Godkänns inte.

Teknisk och ekonomisk förvaltning
Föreningen köper all förvaltning av extern part, Renew Service.

Telefon
Uttag finns i varje lägenhet. För boende i trapphus går det bra att använda hemtelefon för insläpp i port. ComHem hjälper till med avtal om hemtelefoni.

TV
ComHem är leverantör av såväl analoga som digitala sändningar. Grundutbudet ingår i avgiften.

Tvättstuga
Finns en tvättstuga på varje gård. Varje tvättstuga har två tvättmaskiner, en torktumlare, två torkskåp samt en mangel.

Vatten och värme
Vatten och värme ingår i avgiften till föreningen.

Ekonomisk förvaltare
Vår ekonomiska förvaltning sköts av Renew Service, Lövängsvägen 10, 19445 Upplands Väsby
Har du frågor angående månadsavgifter, hyror, pantsättningar, mäklarbilder, betalning av leverantörsfakturor m.m. kontaktar du dem direkt.

Telefon: 08-343800.
Öppetider kontorstid mellan 08:00-17:00. Stängt för lunch 12:30-13:30
E-post: info@renewservice.se
BG 320-0276

Årsredovisningar