Om Runby Gårdar

Föreningen bildades 2008 och består av 215 lägenheter fördelade på två fastigheter på Lövstavägen och Bromsbodavägen i Upplands Väsby. Till föreningen hör även ett daghem och ett gruppboende.

Föreningen består av 6st gårdar som alla har sin egen prägel. De har olika färger som utsmyckar vissa delar av fasaderna. De färger som finns är: röd, rosa, gul, grön, blå samt lila.

Området byggdes 1983/84.

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet, men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag-
och stadgebundna. Bostadsrättslag, föreningens stadgar och beslut på medlemsmöten är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa.
För att vår bostadsrättsförening ska vara trivsam att bo i ska vi, dvs.alla boende tillsammans, göra vårt bästa för att förhindra skadegörelse, störande verksamhet , vandalisering och annat som vi boende inte anser acceptabelt.
Vi hjälps alla åt att hålla hus och kringområden i gott skick. Vår bostadsrättsförening ska vara trivsam att bo i.

En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma. Du är då med och beslutar om din boendemiljö. Du är då även med och väljer styrelse bland medlemmarna. Har du intresse att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet inom föreningen och ansvarar för föreningens förvaltning.
Som medlem kan du under året lämna in förslag och motioner till årsstämman.
Föreningens ordinarie stämma hålls i maj månad. Protokoll, årsredovisningar och stadgar finns på hemsidan och där kan du även se styrelsens sammansättning