Trivselregler

Utdrag från föreningens information och föreskrifter

Trivsel och ordningsregler

Undvik störande verksamhet i lägenheten mån-fre kl 22:00 – 07:00 och helger kl 22:00 – 09:00.

Med störande verksamhet menas bl.a. högljudda fester, hög musik, användande av hushållsmaskiner.
Det är viktigt att vi respekterar dessa tider.

Självklart ska ovanstående inte hindra dig från att bjuda hem nära och kära och ha trevligt tillsammans med dem. Tänk bara på dina grannar och meddela gärna grannarna i förväg.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ha hand om den löpande förvaltningen av föreningen där även ordningsfrågorna ingår. Vi har alla skyldighet att rätta oss efter ordningsreglerna och verka för en trivsam boendemiljö.

För vem gäller trivselreglerna?

Ordningsreglerna gäller dig som bostadsrättsinnehavare/hyresgäst, men även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende samt hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller även för boende som hyr i andra hand.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som bedöms som mindre allvarliga leder i början till tillsägelse. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om medlemmen/hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan en uppsägning komma att bli aktuell. För att eventuellt kunna driva ärendet vidare rättsligt behöver styrelsen underlag i form av störningsrapporter samt rapporter från störningsjour. Därför är det viktigt att alla störningar dokumenteras och att störningsrapporter delges styrelsen.

Vid störningar som är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning har föreningen rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen utan föregående tillsägelse.