Sopor & Återvinning

Sopor & Återvinning

Sopsortering finns på varje gård

Runby Gårdar tillhandahåller sopsortering på varje gård. I soprummen finns behållare för hushållsavfall, matavfall, tidningar, papper, kartonger, glas, metall, plast, batterier och glödlampor. Det finns även en container för grovsopor.

Om behållarna är fulla så får material inte läggas på golv eller ovanpå behållaren. Överfulla behållare kostar extra att tömma då det krävs mer jobb för att tömma dessa.

Det är inte tillåtet att lämna trädgårdsavfall, vitvaror, (t.ex kylskåp och spisar), badkar samt avfall som bl.a. bildäck och burkar med färg.

Varför ska vi sortera våra sopor och avfall?

Runby Gårdar ska självklart agera miljömedvetet och positivt bidra till vår miljö. Därför har varje gård möjlighet att sortera sina sopor och bidra till en bättre miljö.

Tack vare vår sopsortering har föreningen sparat pengar, som vi återinvesterar i föreningen. Den summa som vi sparat har vi investerat i ett Gruppavtal hos ComHem, som gör att alla boende har bredband och tv-kanaler utan extra kostnad.

Återvinningscentral i Väsby

Större grovsopor och större mängder material ska köras till Återvinningscentralen. Närmaste återvinningscentral är Smedby ÅVC.

Under 2023 kommer en mobil återvinningscentral till Bromsbodavägen i Runby.
Mobila återvinningscentralen består av två delar: farligt avfall-bilen och en återvinningscentral.

Under 2023 kommer den mobila återvinningscentralen att besöka Runby:

  • 30 oktober, kl. 16.30-19.30
  • 11 december, kl. 16.30-19.30

Läs mer om den mobila återvinningscentralen här.

Läs mer på kommunens hemsida