Ny leverantör samt hämtningsschema för föreningens soprum

Kommunen tar över insamlingsansvaret den 1 januari 2024

På grund av byte av leverantör har vi upplevt bekymmer vid årsskifte gällande sophämtning på samtliga gårdar. Injusteringsprocess är i full gång, men det kan ta yterligare någon dag innan tömning av soprum fungerar felfritt. Vi har tyvärr redan nu haft några ej utförda tömningar på grund av felsorterade sopor.

Vid upprepad felsortering kommer föreningen behöva betala felsorteringsavgifter.

 

För närvarande är vår hämtningsschema för avfall enligt nedan:

Brännbart, el, matavfall - hämtas på onsdagar

Grovavfall - hämtas på fredagar